Νέα

Διήμερο, διαδικτυακό εργαστήριο: EFIT – Level 1 με την Lorrie Brubacher

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η Συγκινησιακά Εστιασμένη Ατομική Θεραπεία (EFIT) είναι μια προσέγγιση που βασίζεται στο Δεσμό και επεκτείνει το μοντέλο της Δρ. Sue Johnson για συγκινησιακά εστιασμένη θεραπεία ζευγαριών (EFCT) στη δουλειά με άτομα.

Το EFIT προσφέρει ένα συνδυασμό ανθρωπιστικών βιωματικών παρεμβάσεων που επικεντρώνονται στην αναδιαμόρφωση της ενδοψυχικής εμπειρίας και συστημικών παρεμβάσεων που επικεντρώνονται στην αναδιαμόρφωση των μοτίβων αλληλεπίδρασης  με σημαντικούς άλλους. Οι συγκινήσεις έχουν προτεραιότητα λόγω του ισχυρού ρόλου τους στη διάρθρωση τόσο της εσωτερικής εμπειρίας και του κινήτρου όσο και στη διαμόρφωση βασικών μοτίβων στις σχέσεις. Η συγκίνηση συνδέει και οργανώνει την βασική εμπειρία και αλληλεπίδραση. Το EFIT βοηθά το θεραπευτή να δημιουργήσει διορθωτικές συγκινησιακές εμπειρίες στην ατομική θεραπεία για να διαμορφώσει την ασφάλεια και την σιγουριά με τους άλλους και με τον εαυτό.

Αυτό το εργαστήριο θα σκιαγραφήσει τη θεωρία και την πρακτική του EFIT, εστιάζοντας στην προτεραιότητα των συγκινήσεων και στη δημιουργία μιας ασφαλούς συμμαχίας με βάση το μοντέλο υγείας και δυσλειτουργίας από την οπτική του Δεσμού. Θα εστιάσει στην αναγνώριση των ενδο-προσωπικών και δια-προσωπικών κύκλων αλληλεπίδρασης που εμποδίζουν την ανάπτυξη και προσαρμογή και θα αναδείξει την συστηματική αλληλουχία παρεμβάσεων του EFT Tango και την εναρμόνιση του θεραπευτή με την διεργασία της συνεδρίας ώστε να διαμορφώνει βασικά συμβάντα αλλαγής.

Οι θεωρητικές παρουσιάσεις θα συνοδεύονται από παρακολούθηση συνεδριών EFIT και βιωματικές ασκήσεις.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μετά από αυτό το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να :

 • Περιγράφουν τα βασικά στοιχεία του Δεσμού, μέσα από την ανθρωπιστική οπτική για τους θεραπευόμενους, τα προβλήματα και την κλινική παρέμβαση.
 • Προσδιορίζουν τα αυτοπροστατευτικά,  αυτοπροσδιοριζόμενα επαναλαμβανόμενα μοτίβα των θεραπευόμενων που δημιουργούν και διατηρούν το ένα το άλλο, εμποδίζουν την ανάπτυξη και δημιουργούν προβλήματα που εκδηλώνονται ως συναισθηματικές
  διαταραχές.
 • Περιγράφουν τα βασικά συστατικά των συναισθηματικών διαταραχών – κατάθλιψη και άγχος.
  Περιγράφουν τη διεργασία αλλαγής EFIT.
 • Καταδεικνύουν τις 5 κινήσεις του EFT Tango για να συναρμολογούν τη βασική συγκινησιακή εμπειρία, να προωθούν τη συναισθηματική ισορροπία και για να διαμορφώνουν διορθωτικές συγκινησιακές εμπειρίες που διευρύνουν τον εαυτό και την  ανοιχτή σύνδεση με τους άλλους.
 • Διαμορφώνουν  διορθωτικές συγκινησιακές  εμπειρίες για να επιλύσουν τις επιπτώσεις του τραύματος.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Φοιτητές σε αυτά τα επαγγέλματα

ΕΠΙΠΕΔΟ

Αρχικό, Ενδιάμεσο

 

Σημείωση

 • Θα επωφεληθείτε περισσότερο από αυτή την εκπαίδευση εάν έχετε παρακολουθήσει το EFT Externship
 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία : «Επεκτείνοντας στην ατομική θεραπεία το EFT που βασίζεται στον Δεσμό.»  Lorrie L. Brubacher, σελ. 355-385, “Εφαρμόζοντας τη συγκινησιακά εστιασμένη θεραπεία – EFT: Βασικά στοιχείατης αλλαγής” (Αθήνα, εκδόσεις GUTENBERG )
 • Μετά την εγγραφή θα λάβετε έναν σύνδεσμο με  σχετικά άρθρα (διαθέσιμα στα αγγλικά) που μπορείτε να διαβάσετε πριν από την εκπαίδευση.
EFIT – Level 1
Συγκινησιακά Εστιασμένη Ατομική Θεραπεία
Παρασκευή & Σάββατο, 15 & 16 Απριλίου 2022
Ώρες 14:00 – 21:00
Online μέσω ZOOM – Ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά