Νέα

Εκπαίδευση στη Θεραπεία Ζεύγους – EFT Endorsed Externship

11–12 & 18–19 Φεβρουαρίου, 2023 / 9:30 π.μ. – 5:30 μ.μ.

Εγγραφή ‘Early Bird’: μέχρι 9 Ιανουαρίου

Γενικοί Στόχοι :

Να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες:

  • να αποκτήσουν σαφή κατανόηση των βασικών Συστημικών εννοιών και των παρεμβάσεων της Βιωματικής-Προσωποκεντρικής Προσέγγισης της Συγκινησιακά Εστιασμένης Θεραπείας – EFT.
  • να μπορούν να αντιλαμβάνονται τη δυσφορία στο ζευγάρι με βάση τη Θεωρία του Δεσμού και να βοηθούν τους συντρόφους να επανεξετάζουν τις συγκινησιακές αποκρίσεις τους που την συντηρούν
  • να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να ξεπερνούν θεραπευτικά αδιέξοδα με τα ζευγάρια.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το Externship συνιστάται σε όλους τους επαγγελματίες που παρέχουν συμβουλευτική σε ζευγάρια: θεραπευτές οικογένειας, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, οικογενειακούς γιατρούς, ψυχιατρικούς νοσοκόμους, συμβούλους και εκπαιδευόμενους σε αυτά τα επαγγέλματα.

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να διαβάσουν το βιβλίο για το EFT, «Εφαρμόζοντας τη συγκινησιακά εστιασμένη θεραπεία –  EFT: Βασικά στοιχεία της αλλαγής», Εκδ. Gutenberg, 2020.

 

Πληροφορίες – Εγγραφές:

«Δημιουργώντας σύνδεση – EFT»

Ελληνικό Δίκτυο για τη Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία

Κονίτσης 4, Χαλάνδρι

Τηλ: 210-6898031 Εmail: info@eft.net.gr

 

Εκπαίδευση  πιστοποιημένη από την