Νέα

Εμβαθύνοντας στη Συγκινησιακά Εστιασμένη Ατομική Θεραπεία – EFT Level 2

Η Συγκινησιακά Εστιασμένη Ατομική Θεραπεία (EFIT) είναι μια προσέγγιση πουβασίζεται στην επιστήμη του Δεσμού για τη δουλειά με άτομα και, όπως οι άλλες EFT παρεμβάσεις, προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά ανθρωπιστικών βιωματικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αναδιαμόρφωση της ενδοψυχικής εμπειρίας και συστημικών παρεμβάσεων που επικεντρώνονται στην αναδιαμόρφωση των μοτίβων αλληλεπίδρασης με σημαντικούς άλλους. Οι συγκινήσεις έχουν προτεραιότητα λόγω του ισχυρού ρόλου τους στη διάρθρωση τόσο της εσωτερικής εμπειρίας και του κινήτρου όσο και στη διαμόρφωση βασικών μοτίβων αλληλεπίδρασης στις σχέσεις.

Η κατανόηση της συναίσθησης της συγκίνησης και η αξιοποίησή της, για τη δημιουργία ικανής αλλαγής με διάρκεια, μετακινεί τον θεραπευτή και το θεραπευόμενο μαζί. Οι συνεδρίες γίνονται πιο εστιασμένες και αποτελεσματικές. Το EFIT βοηθά το θεραπευτή να δημιουργήσει διορθωτικές συγκινησιακές εμπειρίες που μετασχηματίζουν, αλλάζουν την προοπτική, αλλάζουν τις σκέψεις για τον εαυτό, για την εμπιστοσύνη, την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα. Είναι μια οργανική διεργασία αλλαγής. Όταν οι συγκινήσεις εισάγονται στη συνεδρία και αξιοποιούνται αποδοτικά, ακολουθεί φυσικά μια μετατόπιση στις σκέψεις και τις στρατηγικές επιβίωσης. Η συγκίνηση είναι ένας αξιόπιστος οδηγός και ο προορισμός είναι ξεκάθαρος: Ασφαλής Δεσμός.  Ο φακός του δεσμού μας βοηθά να βλέπουμε και να αντιλαμβανόμαστε τα άτομα μέσα στο πλαίσιο. Το EFIT μας παρέχει τα εργαλεία και έναν χάρτη, για να βοηθήσουμε το κάθε άτομο να επιτύχει ασφαλή σύνδεση με τον εαυτό και τους σημαντικούς άλλους.

Οι στόχοι του EFIT–Level 2, θα προσεγγιστούν βαθύτερα από την εκπαίδευση του 1ου επιπέδου, και με περισσότερη εξάσκηση και συζήτηση και περισσότερες αναφορές σε συγκεκριμένους τύπους πελατών και καταστάσεων που οι εκπαιδευόμενοι βρίσκουν πιο απαιτητικά. Το EFIT–Level 2 θα συνεχίσει να διευρύνει την εκπαίδευση που δόθηκε στο 1ο επίπεδο, και αποτελεί το τελικό προαπαιτούμενο για την αναγνώριση εξειδικευμένης εκπαίδευσης στην Συγκινησιακά Εστιασμένη Ατομική Θεραπεία (EFIT) από το ICEEFT. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να έχουν προετοιμάσει και να φέρουν στην εκπαίδευση, συγκεκριμένα παραδείγματα που υποδεικνύουν σημεία που τους μπερδεύουν ή βρίσκουν αδιέξοδο στη πρακτική του EFIT ή/και ως προς το EFT Tango.

Οι διδακτικές παρουσιάσεις θα συνοδεύονται από παρακολούθηση συνεδριών EFIT και βιωματικές ασκήσεις.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η συμμετοχή στην εκπαίδευση EFIT–Level 2, θα σας δώσει τα εφόδια για να:

– Yιοθετήσετε την οπτική του Δεσμού στη δουλειά με τους θεραπευόμενους σας, τα προβλήματα και τις παρεμβάσεις.
– Αποκαλύπτετε και απαρτιώνετε βασικές συγκινησιακές εμπειρίες και να προωθείτε τη συναισθηματική ισορροπία.
– Προσδιορίζετε τα προστατευτικά, αυτοπροσδιοριστικά και αλληλεπιδραστικά μοτίβα.
– Χρησιμοποιείτε τις 5 κινήσεις του EFT Tango και EFT μικρο-παρεμβάσεις για να διαμορφώνετε διορθωτικές συγκινησιακές εμπειρίες.
– Χορογραφείτε ‘σκηνές’ που διευρύνουν τον εαυτό και ενισχύουν τη σύνδεση με τους άλλους.
– Ενσωματώνετε διορθωτικές συγκινησιακές εμπειρίες ως μοντέλα του εαυτού και των άλλων.
– Επικυρώνετε την αίσθηση προσωπικής αξίας και ικανότητας σε κάθε συνεδρία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Φοιτητές σε αυτά τα επαγγέλματα που έχουν ολοκληρώσει το EFIT–Level 1.

ΕΠΙΠΕΔΟ
Ενδιάμεσο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Θα επωφεληθείτε περισσότερο από αυτή την εκπαίδευση εάν έχετε παρακολουθήσει το EFT Externship.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 12 για το EFIT «Επεκτείνοντας στην ατομική θεραπεία το EFT που βασίζεται στον Δεσμό.» Lorrie L. Brubacher, 2020, σελ. 355-385, Εφαρμόζοντας τη συγκινησιακά εστιασμένη θεραπεία – EFT: Βασικά στοιχεία της αλλαγής. Αθήνα, GUTENBERG

Επιπλέον προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό (στα Αγγλικά):
Η ολοκλήρωση των ασκήσεων ή/και ανάγνωση του κεφάλαιου EFIT από το βιβλίο «A primer for Emotionally Focused Individual Therapy (Johnson & Campbell, 2022)», πριν ή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.